Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Obecné otázky české stylistiky lieferte 466 Treffer
1

Postup při tvorbě odborného textu (na základě zkušeností s vedením studentských prací)

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 156-162
2

Systematizace základních pojmů české funkční stylistiky

Čechová, Marie, in: Stylistyka, 1, 1992, s. 116-128
3

Funkční stylová oblast administrativní

Čechová, Marie, in: Přednášky z 32. běhu LŠSS [PřednLŠSS 32], Praha, Karolinum ; 1992, s. 115-120
4

K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 62-68
5

Mít dobrý sloh

Staněk, Vladimír, in: Čeština našich dní, Úvaly, Jinan ; 1996, s. 120-139
6

Styl administrativně-právní

Jelínek, Milan, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 240-250
7Chloupek, Jan, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 112-126
8

Úřední (administrativní) čeština pod vlivem evropské integrace

Hoffmannová, Jana, in: Človek a jeho jazyk 3 : Inšpirácie profesora Jána Horeckého, Bratislava, Veda ; 2015, s. 198-205.
9

O Stylistice současné češtiny

Čechová, Marie, in: Přednášky z 41. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 41], Praha, UK ; 1998, s. 39-46
10

Česká stylistika 19. století o komunikaci

Macurová, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 66-67