Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Graphemics lieferte 389 Treffer
1

K převodu spontánně mluvených odborných komunikátů do psané podoby

Bartošek, Jaroslav, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 209-215
2

Na úvod k otázkám transkripce

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 121-123
3

Naučte se těsnopis

Trnková, Jitka, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Letní relax, 2008, 8.8.2008
4

Kultura písma ve slezsko-východočeském pohraničí v 18. a na počátku 19. století

Bobowski, Kazimierz, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 383-395
5

O stenografy je stále zájem

eko, in: Večerník (Praha), 2004, 7.5.2004
6

Les méthodes quantitatives de la théorie sténographique. A propos de l'esquisse du nouveau système sténographique en Tchécoslovaquie

Kraus, Jiří, in: Stenografia culturale, 5, č. 18, 1978, s. 10-12
7

Vztah těsnopisu a jazykovědy

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 55, č. 1, 1972, s. 1-9
8in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2007
9

Žebrácký symbolický těsnopis

Samek, Daniel, in: Souvislosti, 15, č. 3, 2004, s. 187-191
10

Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století

Voit, Petr, in: Bibliotheca Strahoviensis, 10, 2011, s. 91-104