Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach čeština lieferte 36888 Treffer
1

Demokracie mateřštiny

Suk, Jaroslav, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 43-47.
2

Co skrývá trpaslík?

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 84-85
3

Poznámka k poznámce

Bartošek, Jaroslav, in: Jazykovědné aktuality, 36, č. 3-4, 1999, s. 47-48
4

Kratkije prilagatel'nyje v istorii češskogo jazyka

Izotov, Andrej, in: Vestnik Moskovskogo universiteta, 9, č. 3, 1993, s. 34-39
5

[ Bělič, Jaromír: Bojujme za upevňování a šíření hovorové češtiny, ČJL 9, 1959, s. 433-441]

Daneš, František, in: Literární noviny, 9, č. 5, 1960, s. 2
6

Remark on new research in everyday Czech

Maglione, Concetta, in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 79-80, 2003, s. 87-100
7

Marginalia etymologica slavica

Vykypěl, Bohumil, in: Slavia, 79, č. 1, 2010, s. 154-160
8

Conditio sine qua non

Novák, Pavel, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 3-4, 1996, s. 42-43
9

Státní zkouška z češtiny před padesáti lety

Bastl, Miroslav, in: Češtinář, 9, č. 1, 1998-99, s. 16-18
10

Zatykač na loupežníka Jana Jiřího Grassela

Janoušková, Martina, in: Výběr (České Budějovice), 34, č. 2, 1997, s. 121-124