Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Grafématika lieferte 389 Treffer
1

Transkripce latinských jmen i slov je nelogická

Exner, J., in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 37, 1996, s. 32., 9.-15.9.1996
2

Cizí slova: usus a kodifikace

Fidelius, Petr, in: Literární noviny (Praha), 1994, 14.7.1994
3

Poznámky ke Kašparovu přepisu RKZ

Hřebíček, Robert J., in: Almanach rukopisné obrany 4, Praha, Neklan ; 1997, s. 36-41
4

Cunami, nebo tsunami? Správná je první varianta, prosazuje se druhá

jam, in: Lidové noviny (Praha), 2005, 6.1.2005
5

Kódování a komprese psané češtiny

Kraus, Jiří, in: Kybernetika, č. 1, 1965, s. 74-84
6

Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru? Manuál pro přepisovatele televizních diskusních pořadů

Kaderka, Petr; Svobodová, Zdeňka, in: Jazykovědné aktuality, 43, č. 3-4, 2006, s. 18-51
7

Víte, co je to Braillovo písmo?

jej, in: Katolický týdeník (Praha), 2007, s. 4., 7.8.2007
8

Připijme na zdraví dvojí češtiny!

Petráček, Zbyněk, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 8.12.2007
9

Vadí mi číst o Yuryích a Tchaikowskych

Rak, Jan-Matěj, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 10.12.2007
10Arnautová, Maita, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2008