Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach fonetika lieferte 892 Treffer
1

[ Diskusní příspěvky na 5. mezinárodním kongresu fonetických věd v Münsteru 1964]

Daneš, František, in: Proceedings of the Fifth International Congress of Phonetic Sciences Held at the University of Münster 16-22 August 1964, Basel, Karger ; 1965, 200, 270, 377, 471, 520 s.
2

Resonance properties of the vocal folds: In Vivo laryngoscopic investigation of the externally excited laryngeal vibrations

Švec, Jan G.; Horáček, Jaromír; Šram, František; Veselý, Jan, in: The Journal of the Acoustical Society of America (New York), 108, č. 4, 2000, s. 1397-1407
3

Úvod do fonetiky

Hála, Bohuslav Praha 1948
4

O francouzském r. Přednáška proslovená ve Fonetickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve středu 28. dubna 1993

Straka, Jiří, in: Phonetica Pragensia, 8, 1995, s. 25-32
5

Présentation des professeurs de l'Institut de Phonétique de la Faculté des lettres de l'Université Charles de Prague (par ordre alphabétique)

Havlíková, Marie, in: Phonetica Pragensia, 8, 1995, s. 139-146
6

Počátky fonetiky na filozofické fakultě MU

Bartoš, Lubomír, in: Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu : Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity, Brno, MU ; 1993, s. 72-73
7

Stať z fonetiky

Janota, Přemysl, in: Vady výslovnosti : Diagnostika, ošetření a prevence patlavosti, Praha, SPN ; 1991, s. 19-30
8

Does articulation rate have a specific domain of variability?

Dankovičová, Jana, in: Oxford University working papers in linguistics, philology & phonetics (Oxford), 1, 1996, s. 36-53
9

Czech

Dankovičová, Jana, in: Journal of the International Phonetic Association (Cambridge), 27, č. 1-2, 1997, s. 77-80
10

Parametry popisu pro fonetickou databázi češtiny

Palková, Zdena; Laun, Martin; Machač, Pavel, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 337-342