Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach řeč lieferte 815 Treffer
1

Etika řeči

Čunderle, Michal, in: Hic sunt leones : (O autorském herectví.) Sborník z konference, kterou 8. a 9. listopadu 2002 uspořádal v Divadle Na Zábradlí Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, Praha, Nakl. AMU ; 2003, s. 68-69
2

Psychologie myšlení a řeči

Vygotskij, Lev Semjonovič Překladatel Průcha, Jan Praha 2004
3

Psychologie myšlení a řeči

Vygotskij, Lev Semjonovič Překladatel Průcha, Jan Praha 2017
4

"Reprodukce"cizí řeči a myšlení

Hoffmannová, Jana, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 56-60
5

Formy podání řeči

Adam, Robert, in: Slovo a slovesnost, 64, č. 2, 2003, s. 119-128
6

Stručné novější dějiny a současná situace výzkumu podání řeči

Adam, Robert, in: Slovo a slovesnost, 64, č. 2, 2003, s. 128-132
7

"Reprodukce" řeči v mluveném projevu (řeč přímá, nepřímá, ev. polopřímá téměř sto let po Hallerovi)

Hoffmannová, Jana; Komrsková, Zuzana; Poukarová, Petra, in: Naše řeč, 100, č. 3, 2017, s. 168-176
8

Reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech jako předmět korpusového výzkumu

Hoffmannová, Jana; Komrsková, Zuzana; Poukarová, Petra, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 15, 2017, s. 3-25
9

Intrapersonální komunikace a vnitřní řeč

Janoušek, Jaromír, in: Československá psychologie, 45, č. 6, 2001, s. 481-492
10

Sprachcodierung mit homomorpher Vektorquantisierung

Vích, Robert, in: AEU Band, 43, č. 5, 1989, s. 299-302