Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kategorie mluvnické lieferte 245 Treffer
1

Grammatical Categories and Cognition. A Case Study of the Linguistic Relativity Hypothesis

Lucy, John A. Cambridge 1992
2

Osoba a status v maďarštině

Blažek, Jan, in: Amicus revue (Praha), 12, č. 3, 2003, s. 39-44
3

Polevyje struktury v sfere grammatiki

Bondarko, Aleksandr V., in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 33-38.
4

Komunikativně orientovaný přístup ke gramatickým kategoriím

Kořenský, Jan, in: Gramatika i semantika na slavjanskite ezici v komunikativen aspekt, Sofija, 1994, s. 7-13
5

Reinterpretace tradičních gramatických kategorií z hlediska procesuální gramatiky mluvčího

Kořenský, Jan, in: Anafora v strukturze tekstu, Warszawa, Energeia ; 1996, s. 9-14
6

Morphological categories and their formal patterns

Stankiewicz, Edward, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 57 s.
7

Mluvnické kategorie sloves v chápání středoškoláků

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 32, č. 1, 1981-82, s. 20-30
8

Die grammatische Kategorie des Numerus und der Ausdruck der Quantität im Tschechischen

Berger, Tilman, in: Quantität und Graduierung als kognitiv-semantische Kategorien, Wiesbaden, Harrassowitz 2001, s. 189-219
9

Kategorie osobowe jako nośnik emocji

Błachut, Edita, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 214-218.
10

Chudožestvennyj tekst s točki zrenija kategorii vremeni

Čmejrková, Světla, in: Československá rusistika, 30, č. 1, 1985, s. 1-4