Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Obecná problematika lieferte 448 Treffer
1

Czech

Čapková, V., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 2, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 803-804
2

Perspektivy češtiny

Daneš, František, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 5-11.
3

Conditio sine qua non

Novák, Pavel, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 3-4, 1996, s. 42-43
4

Perspektivy češtiny

Daneš, František, in: Časopis lékařů českých, č. 134, 1995, s. 117-120
5

Teoretický a metodologický vývoj v naší bohemistice

Kořenský, Jan, in: Čeština - univerzália a specifika [1] [Č-USp 1] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-18. 11. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 7-12.
6

Language

Brimelow, Elizabeth, in: Blue Guide: Czech & Slovak Republics, London, Black ; 1999, s. 27-33
7

Czech Republic

Salzmann, Zdeněk, in: Countries and their cultures. Vol. 1, New York, Macmillan Reference USA ; 2001, s. 598-613
8

Czech

Townsend, Charles Edward, in: Facts About the World's Languages: An Encyclopedia of the World's Major Languages, Past and Present, New York, Wilson Comp. ; 2001, s. 177-179
9

Stratifikace českého národního jazyka z perspektivy pojmů "centrum"a "periferie"

Hrdlička, Milan, in: Sborník 2002 : Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Milana Žemličky, Liberec, Technická univ. ; 2002, s. 149-153
10

Zur heutigen Situation des Tschechischen

Šrámek, Rudolf, in: Sprachen in Europa : Sprachsituation und Sprachpolitik in europäischen Ländern, Innsbruck, Inst. für Sprachwissenschaft ; 1999, s. 95-102