Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Phonology lieferte 600 Treffer
1

Phoneme and alternations: different views

Bičan, Aleš, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 281-295
2

Alternace jako nástroj modelování

Šefčík, Ondřej, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 280-285
3

Phonology in axiomatic functionalism

Bičan, Aleš, in: Linguistica Brunensia, 57, č. 1-2, 2009, s. 19-33
4

Perceptual sensitivity to prenuclear and nuclear intonational patterns

Duběda, Tomáš, in: 12th Annual Conference of the International Speech Communiction Association 2011 (Interspeech 2011) : Florence, Italy, 27-31 August, 2011. Vol. 3, Red Hook (NY), Curran ; 2011, s. 1380-1383
5

On the importance of alternations for the function of phonemic system

Šefčík, Ondřej, in: Zbornik na rezimea. T. 1: Lingvistika : 14 Meǵunaroden kongres na slavisti, Ochrid, 10 - 16 ceptemevri 2008, Skopje, Makedonski slavistički komitet ; 2008, 295 s.
6

Archifonémy a jejich realizace

Šefčík, Ondřej, in: Philologica, 72, 2013, s. 331-337
7

Kam se ztrácí ch?

mav; Nejedlý, Petr, in: Ring, č. 44, 1996, s. 37, 29.10.1996
8

Dyftongizacja ý > ej w języku czeskim

Szczepańska, Elżbieta, in: Dzieje Słowian w świetle leksyki : Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego, Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2002, s. 357-362
9

Prague School phonology

Simpson, J. M. Y., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 6, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 3282-3285
10

Prepositional vocalization in contemporary Czech

Dickins, Tom, in: The Slavonic and East European Review, 76, č. 2, 1998, s. 201-233