Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czech verbal communication and sociolinguistics lieferte 1675 Treffer
1

The forbidden fruit is the most tempting or why there is no Czech sociolinguistics

Starý, Zdeněk, in: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 79-95
2

Uplatnění sociolingvistických a psycholingvistických aspektů při zkoumání běžné denní komunikace (poznámky metodické)

Davidová, Dana, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 175-180
3

[ Dopis]

Uhde, Milan, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 7-8
4

Spisovnost a nespisovnost očima tazatelů v jazykové poradně

Svobodová, Ivana, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 83-85.
5

Stereotypy v lexikalizovaných etnických označeních

Nekula, Marek, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 87-92
6

Code-Switching without Bilingualism in Czech

Sgall, Petr, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 201-213
7

Ke kořenům vytváření komunikačních kompetencí

Krčmová, Marie, in: Kształcenie porozumiewania się : Materiały konferencji naukowej Opole 26-28.09.1994 r, Opole, Uniw. Opolski ; 1994, s. 29-35
8

Pokleslé vyjadřování - běžná norma spontánních projevů?

Hirschová, Milada, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 101-103
9

K bloku referátů o řeči v každodenní komunikaci, zejm. k ref. I. Nebeské a M. Hirschové

Palková, Zdena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 103-104
10

Tschechoslowakei (EX-CS)

Vasiljev, Ivo, in: Sociolinguistica 7 : Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik: Mehrsprachigkeitskonzepte in den Schulen Europas, Tübingen, Niemeyer ; 1993, s. 49-57