Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styly funkční lieferte 227 Treffer
1

Hledání stylu v (o)polské Stylistyce

Hoffmannová, Jana, in: Česká literatura, 43, č. 4, 1995, s. 407-414
2

Rétorický styl dnes

Lotko, Edvard, in: Rozwarstwienie stylistyczne języków słowiańskich : Style funkcjonalne i stylizacje literackie. 2. międzynarodowa konferencja naukowa Katowice-Bytków, 24-25.05.1996, Opole, Wydzial Fil. Uniw. Śląskiego 1996, s. 69-75
3

Funkční stylistika očima sovětské autorky [M. N. Kožinové]

Kraus, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 33, č. 4, 1972, s. 335-338
4

Pochybnosti o funkčních stylech?

Chloupek, Jan, in: Jazykovědné aktuality, 30, č. 3-4, 1993, s. 100
5

Funkční styly polštiny ve 20. století

Gajda, Stanisław, in: Studia Slavica 6 : Slavistika osudem i volbou (k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), Ostrava, OU ; 2002, s. 69-75.
6

Mít dobrý sloh

Staněk, Vladimír, in: Čeština našich dní, Úvaly, Jinan ; 1996, s. 120-139
7Hausenblas, Karel, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 51-67
8

Stručná charakteristika stylu a stylistiky

Hausenblas, Karel, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 233-243
9

O stylistice

Kraus, Jiří, in: Praktické kapitoly ze spisovné češtiny, Praha, 1987, s. 93-99
10

K sociolingvistickým prvkům ve funkční stylistice

Kraus, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 32, č. 3, 1971, s. 271-278