Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hrbáček, Josef lieferte 40 Treffer
1

Hovorová čeština

Hrbáček, Josef, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 53-61
2

Výpověď a věta

Hrbáček, Josef, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 225-331
3

Výpověďní spojení a jeho formy

Hrbáček, Josef, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 332-340
4

Několik poznámek o syntaktickém vztahu závislosti

Hrbáček, Josef, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 1-2, 1995-96, s. 5-13
5

Syntaktické jednotky

Hrbáček, Josef, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 9-13
6

Znát jazyk a umět s ním kultivovaně zacházet

Hrbáček, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 194-195
7

Vladimír Šmilauer - syntaktik

Hrbáček, Josef, in: Naše řeč, 80, č. 1, 1997, s. 1-7
8

K problematice syntaktických vztahů a jejich terminologii

Hrbáček, Josef, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 169-177
9

Klasifikace vedlejších vět

Hrbáček, Josef, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 3-4, 1996-97, s. 59-68
10

K rozboru syntaktických vztahů ve škole

Hrbáček, Josef, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 1-2, 1998-99, s. 14-25