Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Obecné otázky a celkové práce lieferte 1169 Treffer
1

Jazykovězeměpisná metoda - její užití v onomastice a v dialektologii

Harvalík, Milan, in: Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze [OnPol] : Materialy z 11 ogólnopolskiej konferencji onomastycznej 15-17 czerwca 1998 Bydgoszcz - Pieczyska, Bydgoszcz, Wyższa szkoła pedagog. 2000, s. 49-55
2

Vztahy mezi centrem a periferií českého onymického systému v diachronním aspektu

Harvalík, Milan, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 119-122.
3

Vlastní jména a Český jazykový atlas

Hlubinková, Zuzana, in: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky [MSpOn] : 4. česká onomastická konference 15.-17. září 2009, Ostrava. Sborník příspěvků, Ostrava, Praha, OU, ÚJČ ; 2010, s. 195-197.
4

Synchronní a diachronní aspekty české onymie (problémy a perspektivy české onomastiky)

Harvalík, Milan Praha 2001
5

Terminologie vs. historická lexikografie

Homolková, Milada, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 138-142
6

Ještě k v ývoji dlouhého vokalismu v češtině: Případy tzv. nadměrné diftongizace. Poznámka k historické dialektologii češtiny

Vykypělová, Taťána, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 9, München, Sagner 2006, s. 109-122
7

Dialectal forms of proper names in the onomastic grammar of Czech

Harvalík, Milan, in: 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, [Riga], Madonas Poligrafists ; 2003, s. 246-247
8

Komunikační varianty vlastních jmen a jejich místo v onomastické gramatice češtiny

Harvalík, Milan, in: Munuscula linguistica : In honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, Kraków, PAN 2006, s. 193-200
9Kneselová, Helena, in: Proper names in Czech language textbooks
10

Indický severovýchod: sedm sester a kopa zbojníků

Holman, Jaroslav, in: Nový Orient, 50, č. 7, 1995, s. 252-255