Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie komunikace lieferte 81 Treffer
1

K nekotorym problemam teorii jazykovoj kommunikacii

Kraus, Jiří; Doležel, Lubomír; Průcha, Jan, in: Russkij jazyk za rubežom, č. 1, 1968, s. 14-21
2

Expression. Communication

Vanoye, Francis Paris 1990
3

Biznes-kommunikacija v terminologii rečevoj kommunikacii

Lepilová, Květuše, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2002 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2002, s. 75-80.
4

Mediální komunikace a potřeba rozvíjení mediální gramotnosti

Sochorová, Dagmar, in: Bohemica Olomucensia, 2, č. 2, 2010, s. 220-228
5

Teorie komunikace

Jirák, Jan; Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 61-64
6

The follow-up interview

Neustupný, Jiří V., in: Japanese Studies Association of Australia Newsletter, 10, č. 2, 1990, s. 31-34
7

Rozvíjanie komunikačných schopností v malých skupinách

Čepelová, Anna, in: Acta Academica Karviniensis, č. 2, 1999, s. 14-21
8

Ke komplexnosti teorie jazykové komunikace

Kraus, Jiří; Průcha, Jan, in: Zpravodaj pro útvary vědec. informací, č. 2, 1966, s. 25-32
9

Jazykovyje bar'jery v delovom obščenii

Vavrečka, Mojmír, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2003 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2003, s. 119-122.
10

Koloběh života? Lingua et communicatio inter scientiam et educationem

Lepilová, Květuše, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 87-97.