Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach druhy slov lieferte 190 Treffer
1

"Omnis, omne - všechen, každý"aneb De verbis difficilibus - o "slovech nesnadných"

Mališ, Otakar, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 32-37
2

La problématique des marqueurs grammaticaux. Esquisse d'application à l'étude de même

Portine, Henri, in: Linguistica Pragensia, 9, č. 1, 1999, s. 1-19
3

Shrnutí diskuse ze dne 17. a 31. 5. 1974 [k diskus. příspěvku J. Filipce, Synsémantické druhy slov, s. 75-80 a M. Dokulila, K problematice slovních druhů, s. 51-62]

Horálek, Karel; Dokulil, Miloš; Svoboda, Karel; Daneš, František; Novák, Pavel; Filipec, Josef, in: Materiály ze semináře pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny, Praha, ÚJČ ČSAV ; 1974, s. 81-86
4

A contextual approach to parts of speech

Cvrček, Václav, in: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus, Praha, Nakl. Lidové noviny 2010, s. 190-204
5

Odpověď k diskusním příspěvkům

Filipec, Josef, in: Materiály ze semináře pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny, Praha, ÚJČ ČSAV ; 1974, s. 91-93
6

Shrnutí diskuse ze dne 3. 5. 1974 [k ref. M. Dokulila, K problematice slovních druhů, s. 51-62]

Dokulil, Miloš; Horálek, Karel; Hausenblas, Karel; Leška, Oldřich; Svoboda, Karel; Křížková, Helena; Filipec, Josef; Těšitelová, Marie; Popela, Jaroslav; Uličný, Oldřich, in: Materiály ze semináře pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny, Praha, ÚJČ ČSAV ; 1974, s. 67-71
7

Máme deset slovních druhů

Šmejkal, Pavel Úvaly 1997
8

L' adjectif. Entre nom et verbe

Goes, Jan Bruxelles 1999
9

Introducing the General Valency Hypothesis

Lieb, Hans-Heinrich, in: Functional Description of Language : Proceedings of the Conference (Prague, November 24-27 1992), Praha, MFF UK ; 1993, s. 155-162
10

Částice v nové české mluvnici

Homolková, Milada, in: Jazykovědné aktuality, 34, č. 1-2, 1997, s. 32-37