Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000124
AutorHlavsa, Zdeněk; Čechová, Marie; Daneš, František; Hausenblas, Karel; Hoffmannová, Jana; Styblík, Vlastimil; Svoboda, Karel
Titel

Český jazyk pro 1.-4. ročník středních škol (mluvnická a stylistická část)

Ort/VerlagPraha: SPN
Jahr1995
Seiten279 s.
Sprachecze
ISSN80-85937-04-2
Klassifikation (CZ)Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
Čeština jako národní jazyk
Fonetika
Tvoření slov
Morfologie
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Syntax
Příspěvky teoretické a obecné
Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky
Obecné otázky české stylistiky
Klassifikation (EN)Grammars, textbooks, and manuals of Czech
Czech as a national language
Phonetics
Word formation
Morphology
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Syntax
Theoretical and general contributions
Orthography
General works
Schlagwörterčeština; mluvnice; jazyky národní; hláskosloví; pravopis; tvoření slov; slova přejatá; morfologie; syntax; komunikace; kultura jazyková; styly funkční
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Grammatik; Volkssprachen; Rechtschreibung; Wortbildung; Lehnwörter; Morphologie; Syntax (Satzlehre); Kommunikation; Sprachkultur
ReviewHrdličková, Hana Český jazyk a literatura 1995-96, 46, č. 7-8, s. 183-184.
Mediumbook
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/124
PURLCitation link