Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000124
AutorHlavsa, Zdeněk; Čechová, Marie; Daneš, František; Hausenblas, Karel; Hoffmannová, Jana; Styblík, Vlastimil; Svoboda, Karel
Titel

Český jazyk pro 1.-4. ročník středních škol (mluvnická a stylistická část)

Ort/VerlagPraha: SPN
Jahr1995
Seiten279 p.
Sprachecze
KlassifikationMluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
Čeština jako národní jazyk
Fonetika
Tvoření slov
Morfologie
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Syntax
Příspěvky teoretické a obecné
Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky
Obecné otázky české stylistiky
Schlagwörterčeština; mluvnice; jazyky národní; hlásky; pravopis; tvoření slov; slova přejatá; morfologie; syntax; komunikace jazyková; kultura jazyková; styly funkční; útvary slohové; útvary řečnické
ReviewHrdličková, Hana: Český jazyk a literatura. Praha. 46 (1995-96) 7-8. p. 183-184
PURLCitation link