Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Morfologie lieferte 543 Treffer
1

On morphological oppositions

Dokulil, Miloš, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 113-130
2

Tzv. transpozice aneb Jak se dostat z "Dokulilovských sítí"

Bednaříková, Božena, in: Rossica Olomucensia, 48, č. 2, 2009, s. 121-125
3

Singularita vs. pluralita (pragmaticko-kognitivní aspekt gramatického čísla)

Vondráček, Miloslav, in: Kognice 2005 : Sborník 12.-13. září 2005, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2005, s. 212-217
4

Ještě nad 2. vydáním SSČ a zvláště tvaroslovím

Filipec, Josef, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 179-182
5

Ke koncepci popisu pádového systému v češtině

Uličný, Oldřich, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 125-133
6

Neutralization in case morphology

Bílý, Milan; Petterson, Thore, in: Working papers Lund University Department of Linguistics, 33, 1988, s. 5-21
7

Innowacje morfologiczne we współczesnej czeszczyźnie

Bluszcz, Anna J., in: Studia z języków i literatur narodów słowiańskich : Tendencje rozwojowe, Katowice, Uniw. Śląski 1991, s. 41-50.
8

Jak těžká je česká gramatika?

Hrdlička, Milan, in: Češtinář, 6, č. 2, 1995-96, s. 52-54
9

Bratras neviděl?

Hrdlička, Milan, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 218-219
10

Formální morfologie

Krčmová, Marie, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 164-176