Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hoffmannová, Jana lieferte 367 Treffer
1

Feministická lingvistika?

Hoffmannová, Jana, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 80-91
2

Jsou k sobě učitelé a žáci zdvořilí?

Hoffmannová, Jana, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 202-209
3

Ke stylu deníkové a memoárové literatury

Hoffmannová, Jana, in: Styl a tekst : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 26 - 28.09.1995 r, Opole, Inst. filologii polskiej ; 1996, s. 101-107
4

Zitate und Allusionen - zwischen mündlichen und schriftlichen Texten

Hoffmannová, Jana, in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 213-218
5

Analýza diskurzu (ve světle nových publikací)

Hoffmannová, Jana, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 2, 1996, s. 109-115
6

Styl mluvené komunikace a pragmatické principy

Hoffmannová, Jana, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 27-34
7

Heterogennost českého literárního textu (v éře postmoderní intertextuality)

Hoffmannová, Jana, in: Literatura a heterogeniczność kultury : Poetyka i obraz świata, Warszawa, Trio ; 1996, s. 131-138
8

On the Means of Expressing Vagueness and Uncertainty in Czech Discourse. No já nevim asi tak ňák.

Hoffmannová, Jana, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 219-235
9

Mluvenost, nespisovnost a psaný text (v publicistice)

Hoffmannová, Jana, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 195-200.
10

Koherence v uměleckém textu

Hoffmannová, Jana, in: Tekst i jego odmiany, Warszawa, Instytut Badań Literackich ; 1996, s. 63-69.