Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Phonetics lieferte 961 Treffer
1

A subharmonic vibratory pattern in normal vocal folds

Švec, Jan G.; Schutte, Harm K.; Miller, Donald G., in: Journal of Speech and Hearing Research, 39, č. 1, 1996, s. 135-143
2

Testing intelligibility at maximum rate

Dohalská, Marie, in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 53-59
3

Stať z fonetiky

Janota, Přemysl, in: Vady výslovnosti : Diagnostika, ošetření a prevence patlavosti, Praha, SPN ; 1991, s. 19-30
4

Linear regression as a method of detecting F0 declination

Volín, Jan, in: Speech Processing [13] : 13th Czech-German Workshop, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 2004, s. 69-72
5

Zvuková stránka souvislého projevu

Daneš, František; Hůrková, Jiřina, in: Rozhlasová práce 7 : Z teorie a praxe rozhlasu, Praha, Český rozhlas ; 1976, s. 5-30
6

Influence of context to distinguishing melodemes

Palková, Zdena; Veroňková, Jitka, in: Speech Processing [13] : 13th Czech-German Workshop, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 2004, s. 53-58
7

Extrakce základní hlasové frekvence a intonační gravitace v češtině

Volín, Jan, in: Naše řeč, 92, č. 5, 2009, s. 227-239
8

Spectral slope parameters and detection of word stress

Volín, Jan; Zimmermann, Július, in: Technical Computing Prague 19 : Annual Conference Proceedings, Praha, Humusoft ; 2011, 125 s.
9

Short-term spectral slope measures and their sensitivity to speaker, vowel identity and prominence

Volín, Jan, in: Akustické listy, 20, č. 1, 2014, s. 5-12
10

Měření reakčních dob u experimentů s akustickými podněty

Volín, Jan, in: Akustické listy, 18, č. 2-4, 2012, s. 25-30