Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach tvoření slov lieferte 2462 Treffer
1

K jednomu typu názvu podniků

Šipková, Milena, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 223-224
2

Semantičeskije mechanizmy russkogo argotičeskogo slovotvorčestva

Lendvai, Endre, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 149-153.
3

K popisu dynamiky slovotvorného systému

Martincová, Olga, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 38-42
4

Jsou kompozita typu V-(K)-S produktivní?

Šlosar, Dušan, in: Naše řeč, 79, č. 4, 1996, s. 192-195
5

Reduktion als Wortbildungsprozess der deutschen Sprache

Greule, Albrecht, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 10, č. R 1, 1996, s. 7-19
6

Pražské sympozium o slovotvorbě

Vachková, Marie, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 62
7

Soupisy a sbírky

Rangelova, Albena, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 219-222
8

Tajemná zákoutí mluvnice

koz, in: Haló noviny (Praha), 1995, 27.10.1995
9

Ovladovna

Valčáková, Pavla, in: Naše řeč, 82, č. 1, 1999, s. 54
10

K vymedzeniu rámca slovotvorby v anglickom jazyku

Štekauer, Pavol, in: Časopis pro moderní filologii, 81, č. 1, 1999, s. 1-10