Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komunikace lieferte 4008 Treffer
1

Teorie komunikace

Jirák, Jan; Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 61-64
2

Sociální komunikace

Jirák, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 70-72
3

Komunikace ve škole

Mareš, Jiří; Křivohlavý, Jaro Brno 1995
4

Interpersonální komunikace. Monografie

Strnadová, Věra Hradec Králové 2011
5

Masová komunikace

Jirák, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 72-75
6

Šermíři versus voskové figuríny aneb O podílu neverbálních prostředků na pozitivním průběhu komunikace. Kurs pozitivní komunikace 9

Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 55-57
7

K nekotorym problemam teorii jazykovoj kommunikacii

Kraus, Jiří; Doležel, Lubomír; Průcha, Jan, in: Russkij jazyk za rubežom, č. 1, 1968, s. 14-21
8

Komunikace v multikulturním a multidisciplinárním kontextu jako pedagogický problém

Pešková, Jaroslava, in: Prostory porozumění - výchova, umění, sport : Sborník z mezinárodní konference, Praha, UK ; 2003, s. 142-146
9

Expression. Communication

Vanoye, Francis Paris 1990
10

Tajemství komunikace

Thomson, Peter Přel. Rottová, Marta Brno 2001