Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pravopis lieferte 1842 Treffer
1

Vývoj pravopisu ve staré češtině

Pleskalová, Jana, in: Bohemistyka, 8, č. 1-4, 2008, s. 321-338
2

Vývoj českého pravopisu

Pleskalová, Jana, in: Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 36], Brno, MU ; 2003, s. 102-111
3

Dvousté a padesáté varování

Vaculín, Ivo, in: Hospodářské noviny (Praha), 2000, 26.5.2000
4

Zpracování jednotlivých pravopisných systémů v rámci diachronní složky Českého národního korpusu

Stluka, Martin, in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 345-448.
5

Grafická podoba staré češtiny

Pleskalová, Jana, in: Querite primum regnum Dei : Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno, Matice moravská 2006, s. 171-179
6

Ke vztahům mezi písařským a tiskařským pravopisným územ v raněnovověkých rukopisech

Fidlerová, Alena A., in: Bohemica Olomucensia, 1, č. 3, 2009, s. 52-59
7

Tzv. bratrský pravopis

Kosek, Pavel, in: Přednášky a besedy ze 49. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 49], Brno, MU ; 2016, s. 102-115
8

Postavení rukopisů Dalimilovy kroniky ve vývoji českého pravopisu

Černá, Martina, in: Varia 6 : Zborník zo 6. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 27.-29. 11. 1996), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1997, s. 96-102
9

Několik pohledů na vývoj českého pravopisu

Kučera, Karel, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 63-67
10

Husova reforma češtiny

Pořízková, Lenka, in: Literární noviny - příl. Biblio (Praha), 8, č. 6, 2015, s. 8-9., 11.6.2015