Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hláskosloví lieferte 129 Treffer
1

Sporné otázky praslovanského hláskosloví

Šaur, Vladimír, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 106-107
2

Refleksy praslavjanskich načal'nych *a-//*ja, *ja-//*e-, *i-, *j6-, *ju- v sovremennom russkom jazyke

Brandner, Aleš, in: Opera Slavica, 2, č. 4, 1992, s. 29-36
3

Postavení staroslověnštiny v komplexní jazykové realitě staré Moravy

Večerka, Radoslav, in: Přednášky z 26. běhu LŠSS [PřednBLŠSS], Brno, MU ; 1993, s. 41-43
4

Hláskosloví v první třídě gymnasií

Daneš, František, in: Český jazyk, 1, č. 7-8, 1950-51, s. 217-229
5

Alternacja 0 : e we fleksji imiennej języka czeskiego

Dzięgiel, Anna, in: Rocznik Slawistyczny (Wrocław), 48, č. 1, 1992, s. 41-50
6

Postavení staroslověnštiny v komplexní jazykové realitě staré Moravy

Večerka, Radoslav, in: Slavia, 62, č. 3, 1993, s. 227-233
7

Dyftongizacja ý > ej w języku czeskim

Szczepańska, Elżbieta, in: Dzieje Słowian w świetle leksyki : Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego, Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2002, s. 357-362
8

Otevírají, nebo otvírají žáci žákovské knížky?

Hádková, Petra; Vlha, Radovan, in: Naše řeč, 96, č. 5, 2013, s. 273-275
9

Z táborské smolné knihy

Vondrák, Karel, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 9-19.
10

Hláskosloví pomístních jmen

Matúšová, Jana, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 81-142