Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Styblík, Vlastimil lieferte 118 Treffer
1

K skladebnímu rozboru vedlejších vět

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 1-2, 1995-96, s. 39-41
2

Spojky a částice aby, kdyby ve spojení se slovesnými tvary podmiňovacího způsobu

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 87
3

Problematické čárky

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 7-8, 1995-96, s. 182-183
4

Tři drobnosti

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 5-6, 1996-97, s. 134-135
5

K tvarům sloves vzoru sází

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 3-4, 1997-98, s. 82-83
6

Několik poznámek k poznávání a určování spojek a částic

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 7-8, 1996-97, s. 175-177
7

Posun v užívání a významu slova viď

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 9-10, 1996-97, s. 221-222
8

Předmět (věta předmětná), nebo podmět (věta podmětná)?

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 5-6, 1995-96, s. 133-134
9

Různá vyjádření přísudku jmenného se sponou

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 5-6, 1997-98, s. 127-128
10

Několik vzpomínek a poznámek ke kultuře mluvených projevů

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 9-10, 1997-98, s. 193-198