Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Particular word classes, their grammatical categories and meaning lieferte 2237 Treffer
1

Czech reflexivization and the invariance principle revisisted

Fried, Mirjam, in: Slavic and East European Journal (Madison, WI), 48, č. 4, 2004, s. 627-653
2

The Czech declension and syncretism principle

Ziková, Markéta; Caha, Pavel, in: Linguistics Investigations into Formal Description of Slavic Languages (FDSL 6) : Contributions of the Sixth European Conference Held at Potsdam University, November 30 - December 02, 2005, Frankfurt a. Main, Lang 2007, s. 471-486
3Rosen, Alexandr, in: Slavic and German in Contact : Studies from Areal and Contrastive Linguistics, Sapporo, Hokkaido Univ. 2014, s. 97-116
4

Dvě kapitolky z formálního tvarosloví češtiny

Sedláček, Miloslav, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 74-79
5

Mluvnické významy slov

Čechová, Marie, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 133-159
6

Soustava tvarů slov (formální tvarosloví)

Hrušková, Zdeňka, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 160-224
7

K lexikálnímu významu předložky a jeho popisu

Němec, Igor, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 146-151
8

Discourse modelling based on hierarchy of salience

Hajičová, Eva; Hoskovec, Tomáš; Sgall, Petr, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 64, 1995, s. 5-24
9

Argument locus i jego leksykalne wyznaczniki w języku czeskim

Bluszcz, Anna J., in: Slavia Occidentalis, 46-47, 1989-90 [1991], s. 1-7
10

Spojky a částice aby, kdyby ve spojení se slovesnými tvary podmiňovacího způsobu

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 87