Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kultura jazyková lieferte 971 Treffer
1

Odsouhlasená filozofie sociálních zařízení

Martin, Jan, in: Svobodné slovo (Praha), 1993, 8.3.1993
2

K některým otázkám jazykové kultury v Polsku po II. světové válce

Pösingerová, Kateřina, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 173-179
3

K některým možnostem výzkumu úrovně kultury řeči

Holasová, Táňa, in: Časopis pro moderní filologii, 74, č. 1, 1992, s. 29-40
4

Kultura języka w Czechach

Damborský, Jiří, in: Kultura języka dziś, Poznań, Kurpisz ; 1995, s. 74-81
5

Názor... Chrám i tvrz

Šemík, F., in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 32, 2000, s. 28., 31.7.-6.8.2000
6

Aktuelle Probleme der Sprachkultur des Tschechischen

Krčmová, Marie, in: Europäische Sprachkultur und Sprachpflege : Akten des Regensburger Kolloquiums, Oktober 1996, Tübingen, 1998, s. 169-178
7

Jazyková kultura kolem nás

Kubáčková, M., in: Slovo (Brno), č. 3, 1996, s. neuv
8

O teorii spisovného jazyka a jazykové kultury ve sbornících z NDR

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 69, č. 4, 1986, s. 204-207
9

Ke kultuře dorozumívání

Kraus, Jiří, in: Jazykovědné aktuality, 22, č. 3-4, 1985, s. 110-111
10

Sdvigi v ponimanii kul'tury reči v Rossii poslednego desjatiletija

Zimek, Rudolf, in: Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického hľadiska [Porovnávací opis...] : Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie, Bratislava, Stimul ; 1998, s. 61-66