Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slova přejatá lieferte 3012 Treffer
1

Filozofie prezidenta, či filosofie presidenta? Inovace v českém pravopise

Balhar, Jan, in: Universitas, č. 4, 1992, s. 60-62
2

Gay, gaya, gayovia

Horecký, Ján, in: Kultúra slova, 29, č. 5, 1995, s. 288-289
3

Varné vrecká

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 29, č. 5, 1995, s. 307
4

Znova sloveso predčiť?

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 29, č. 5, 1995, s. 312-313
5

Demarš

Dvonč, Ladislav, in: Kultúra slova, 30, č. 1, 1996, s. 53
6

Slova českého původu v cizích jazycích

Kučera, Karel, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 39-43
7

Máte kontakty na správné lidi?

Jirsová, Anna, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 217-218
8

Erektivní

Schwarz, Jan, in: Rovnost (Brno), 1998, 7.8.1998
9

Loan-words in Mycenaean Greek

Cebrián, Reyes Bertolín, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. N 1, 1996, s. 13-20
10

Albert Rasl a stanice Vltava

Blatný, Pavel, in: Rovnost (Brno), 1998, 26.11.1998