Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Orthography lieferte 1223 Treffer
1

Filozofie prezidenta, či filosofie presidenta? Inovace v českém pravopise

Balhar, Jan, in: Universitas, č. 4, 1992, s. 60-62
2

K psaní velkých písmen

Pastyřík, Svatopluk, in: Učitelův přítel (Semily), 1994, s. 7-8
3

Jak píšeme. (O pravopisu)

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Čeština našich dní, Úvaly, Jinan ; 1996, s. 14-17
4

Problematické čárky

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 7-8, 1995-96, s. 182-183
5

Vitás kérdések a cseh helyesírás körül

Uličný, Oldřich, in: Prágai Tükör (Praha), č. 3, 1995, s. 15-19
6

Dodatek ke školnímu vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1993

in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 68-72
7

K příspěvku Z. Hlavsy

Uličný, Oldřich, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, 155 s.
8

Několik pohledů na vývoj českého pravopisu

Kučera, Karel, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 63-67
9

Poprvé, podruhé, potřetí to jde, proč ne po čtvrté a po sté?

Hausenblas, Ondřej, in: Naše řeč, 81, č. 1, 1998, s. 53-55
10

Dodatek k Pravidlům českého pravopisu - školní vydání

in: Lidové noviny (Praha), 7, 1994, 13.8.1994