Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Čechová, Marie lieferte 380 Treffer
1

Postup při tvorbě odborného textu (na základě zkušeností s vedením studentských prací)

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 156-162
2

Obecné výklady

Čechová, Marie, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 19-29
3

Pojmenování a slovo

Čechová, Marie, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 42-75
4

Mluvnické významy slov

Čechová, Marie, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 133-159
5

Komunikát a text

Čechová, Marie, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 340-367
6

O tvorbě odborného textu

Čechová, Marie, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 30-36
7

Literární interpretace a jazykové rozbory

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 42, č. 9-10, 1991-92, s. 213-216
8

Systematizace základních pojmů české funkční stylistiky

Čechová, Marie, in: Stylistyka, 1, 1992, s. 116-128
9

Glosy k vyučování českému jazyku jako cizímu

Čechová, Marie, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 98-103.
10

Funkční stylová oblast administrativní

Čechová, Marie, in: Přednášky z 32. běhu LŠSS [PřednLŠSS 32], Praha, Karolinum ; 1992, s. 115-120