Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod. lieferte 1234 Treffer
1

Umíš psát interview? Učební text pro žáky základní nebo občanské školy

Šebesta, Karel, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 158-160
2

Obtížník češtiny

cg, in: Rudé právo (Praha), 1995, 6.1.1995
3

Zazpívej si s námi abecedu

Valentová, Kateřina, in: Český týdeník (Praha), 1995, 20.6.1995
4

Čeština od lesa. Příspěvek do repertoáru učebních textů

Louženská, Alena; Dršatová, Jitka, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 149-151.
5

EuroTalk interactive: learn Czech

Kunes, Karen von, in: Czech Language News, č. 14, 2000, s. 6
6

Výuka českého jazyka do světa. (Publikační činnost ÚJOP UK.)

Cvejnová, Jitka, in: Český dialog (Praha), 1997, říjen.1997
7

Čeština jako cizí jazyk ve vybraných učebnicích z německé oblasti

Adam, Hana, in: Čeština doma a ve světě, 10, č. 1, 2002, s. 64-69
8

Ukončení řady učebnic českého jazyka nakladatelství Alter

Nohavová, Gabriela, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 4, 2002-03, s. 206-208
9

Máma nestojí jen u plotny, může i řídit auto

Blažková, Jana, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2003, 2.6.2003
10

Nové učebnice

Klímová, Květoslava, in: Slovo (Brno), č. 2, 1994, s. 26-27