Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
81

O nowej erze słowiańskiej

Kucharski - Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1834, nr. 40, str. 317
82

Ubiory, pożywienia i uczty dawnych Słowian

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1837, s. 267
83

Pogrzeby u Słowian

K. W. - Muz. dom. 1835, s. 82-3, 94-6, 106-8
84

Zielone Świątki

Połujański A. K. - Tygodnik petersburski 1841, s. 274-5
85

Chodakowskiego listy do jednego z krewnych pisane

- Athenaeum. Wilno 1842, I, 227-36; IV, 204-18
86

O pracach naukowych Wójcickiego z uwagą dzieła Sacharowa

Maciejowski W. A. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 29-36
87

Obyczaje pierwotnych Słowian

Szajnocha Karol - Biblioteka Ossolińskich. Lwów. 1847, I, 500-14, 594-602;
88

Zarysy z życia Słowian (O pogrzebach)

Grajnert Józef - Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1862, nr. 33, 35, 37, 44; 1864, nr. 30
89

Małżeństwo i śluby u Słowian

- Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1862, nr. 23
90

Zajęcia domowe i ubiory dawnych Słowian

- Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1862, nr. 24