Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00032b
AutorGrabowski Bronisław
Titel

Podania o związkach między najbliższym rodzeństwem. Część I. Syn i matka, (mit Edypowy u Słowian)

ErschienenWisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1892, (VI), 54-79, 279-99
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/5978?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 32, s. 1-2
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Najbliższy nam lud słowacki / Zawiliński Roman
Odezwa naj praktyczniejsza w imieniu zgodniemyślnych, szlachetnych, światłych i doświadczonych Czechów i Lechów do takichże Russów, rządzących i prywatnych, jako do swych bliźnich najbliższych t. j. do swych braci Słowian i jako do jedynych możebnych zbawców Słowian zachodnich, południowych i środkowych, od hańbiącego Słowian ultra-montanizmu i germanizacyi