Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00028
AutorCallier Edmund
Titel

Pokłosie (zbiór prac ogłoszonych w obcych językach w ciągu lat 1869-1871 o etnologii ludów słowiańskich

ErschienenTygodnik Wielkopolski, czasopismo naukowe, literackie i artystyczne 1873, s. 35
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/73587
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 28, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zbiór starożytności słowiańskich w Berlinie
Dzieje Serbów w ciągu ostatnich lat 30-tu.
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich / Baudouin de Courtenay J.
Odezwa do ludów słowiańskich
O charakterze poezyi religijnej chrześcijańskiej u ludów słowiańskich / Kurhanowicz Tomasz
Poezya u ludów słowiańskich aż do XIV w.