Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
91

Słowiańskie powieści i podania ludowe z licznemi ilustracyami

- Poznań 1908, 8°, s. 127, kor. 1-20
92

O mitologii dawnych Słowian

- Lech. Dziennik polski, poświęcony literaturze, dziejom oyczystym i współczesnym. 1823, I. 5-15, 33-8
93

Bóstwo słońca, Światowid

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1834, s. 345
94

Badania historyczne: Mytologia słowiańska, Pobożność chrzęść. i zatrudnienia domowe Słowian

Maciejowski Wac. - Panorama 1836, s. 54-66
95

Mitologia słowiańska

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1836, I. 11
96

Mitologia słowiańska

- Muz. dom. 1837, s. 43
97

Religia, pobożność i zatrudnienia domowe dawnych Słowian

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1837, s. 237, 251
98

Ważne odkrycia w przedmiocie mitologii słowiańskiej

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1837, s. 108
99

O mityzmie słowiańskim

Mihalewicz Mikołaj - Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1841
100

Wiadomość o mityzmie słowiańskim. Rec. M.

Hanusz Ignacy - Biblioteka warszawska 1841, IV, 475-9;