Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 15587 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
61

Bałwochwalstwo słowiańskie

Lelewel Joachim - Poznań 1853, 8°, s. 57; - Toż p. t. Cześć bałwochwalcza Sławian i Polski. Pozn. 1855. s. 128, 8°; - Toż 1857, s. 148, rub. 1.10.
62

Bałwochwalstwo u Słowian

- Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1862, nr. 5, 7
63

Słowiańscy bogowie

Szyc Joachim - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1866, s. 93-4;
64

Mitologia słowiańska w zarysie

Gergowicz Edmund - Lwów 1872, 8°, s. 59, hal. 80
65

Mitologia słowiańska p. z czes. Marya Grabowska

Erben Jaromir - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1876, II, 342-52
66

Ślady i znaczenie mytu o szklannej górze w podaniach Słowian a szczególniej Polaków

Niedźwiecki St. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1877, II, 580-94, 660-8, 730-40, 818-27
67

Rok, bóstwo Słowian jego kapłanki i obrzędy

Świerzbieński K. - Dwutyg. nauk. 1879, s. 481-6, 500-11
68

Mityczna historya polska i mythologia słowiańska

Szulc Kazimierz - Poznań 1880, 8°, s. XV + 243, mar. 4; - Rec. Bron. Grabowski. Biblioteka warszawska 1882, I, 122-36.
69

Myty słowiańskie o słońcu i zaćmieniu

- Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1887, nr. 30. s. 6
70

Slaveni u davnini. Rec. Br. Grabowski

Mareticz - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1890, (IV), s. 897-902