Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
121

Starożytna sfinga z napisem słowiańskim

- Dziennik literacki. Lwów 1852, I, nr. 11;
122

Budowle i usypipiska Słowian pogańskich, ich rodzaje i znaczenie

Szulc Kazimierz - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1863, (II), s. 345-412
123

Popielnice starosłowiańskie

- Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 367
124

Solidy Bolesława z napisem słowiańskim, studyum numizmatyczne

Bołsunowski K. - Kijów 1887, 8°, s. 43, rb. 1
125

Groby z młodszej epoki słowiańskiej

Majewski Erazm - Wędrowiec. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości, itd. 1898, s. 358
126

O charakterach pisma runicznego u dawnych barbarzyńców europejskich, z domniemaniem o stanie ich oświecenia

Surowiecki - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. XVI. 152-203
127

Słowiańskie napisy runiczne, listy Jędrzeja Kucharskiego. (Z Dzień. kraj.)

- Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1829
128

O czytaniu run słowiańskich (z ryc.)

Łepkowski Józef - Biblioteka warszawska 1851, III, 268-79
129

Bałwany Czarnoboga bamborskie i znajdujące się na nich run są wymysłem fantazyi Kollara

Cybulski W. - Czas. 1852, nr. 211
130

Obecny stan nauki o runach słowiańskich

Cybulski W. - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1860, (I), s. 401-64;