Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00025
AutorKukulewicz J.
Titel

Wile (fantastyczne postacie ludów słowiańskich z podań ludowych) p. z chorw. Adam Maszewski

ErschienenTygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1866, nr. 11
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/39290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 25, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Fantastyczne podróże barona Brombeusa, p. W. O.(lechowski?) / Sękowski Józef
Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach / Polaczek Stan.
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni
O czytaniu run słowiańskich (z ryc.) / Łepkowski Józef
Obecny stan nauki o runach słowiańskich / Cybulski W.
Szkice z wędrówki po ziemiach słowiańskich / Czarnowski Stan.