Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00031
AutorKirkor Adam
Titel

O pierwotnej Słowiańszczyzne, pieśni, podania, legendy

ErschienenNiwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1875, I. 16-24, 100-7, 167-74, 248-64, 353-61, 411-21
AnmerkungToż w odb. s. 34.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11800
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 31, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ze Słowiańszczyznę / Wasilewski Leon
Różne dążności w Słowiańszczyznę
Zwrot w Słowiańszczyznę / Mzura J.
O słowiańszczyznę
Pogląd statystyczny na Słowiańszczyznę
Posłannictwo Słowian i odrębność Rusi. Rzut oka na Słowiańszczyznę / Buszczyński Stef.
Kilka słów o słowiaństwie i słowiańszczyznę / Bońkowski H. N.