Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00027
Titel

Poetyczne poglądy Słowian na przyrodę. I. Rusałki

ErschienenBluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1871, s. 259, 266, (przekł. z rosyjskiego)
AnmerkungGrabowski Bron. Poet. pog. na prz. Ananasiewa. Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1872, I. 69.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/490
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 27, s. 1-2
URL (sekundär)www.wbc.poznan.pl (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nowe poglądy Wasilczykowa / Długosz
Historya Słowian. T. I. / Bogusławski Edward
Urywki poetyczne, p. Konrad Załęski / Sladek L.
Żal. Poezye i przekłady poetyczne Hieronima Feldmanowskiego
Komeński i jego poglądy na wychowanie fizyczne / F. Szczurkiewicz
Nowe hasło słowiańskie (poglądy R.) / Radicz Stjepan. Zdziechowski M.
Sądy i poglądy (z gazet rosyjskich) / Nul