Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00032
AutorGrabowski Bronisław
Titel

Zwyczaje doroczne ze stanowiska mitologii porównawczej

ErschienenTygodnik powszechny. Warszawa 1878. s. 497, 513, 593, 707, 799, 818; 1879, s. 4, 119, 181, 229, 246, 277, 357, 404, 422
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://bc.radom.pl/dlibra/publication/7247
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 32, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pogląd ogólny na wschodnią Europę ze stanowiska geografii porównawczej. (z Tyg. pozn.) / Kz. S.
Pogląd ogólny na wschodnią Europę ze stanowiska gegrafii porównawczej. (O słowiańszczyznę)
Lekcya wstępna filologii porównawczej słowiańskiej / Papłoński Jan
Myśli o gramatyce historyczno-porównawczej języków słowiańskich / Kraszewski
Przyczynki do gramatyki porównawczej języków słowiańskich / Holger Pedersen
Włodycy polscy na tle porównawczem słowiańskiem / Semkowicz Wład.
Tło obrzędowe «Dziadów». Studyum porównawcze w «Roku Mickiewiczowskim», księdze pamiątkowej wyd. star. Kółka Mick. we Lwowie / Kallenbach, J.