Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00029
AutorTworkowski Fr.
Titel

Rachuba czasu u Słowian. Rocznik petrokowski

OrtWarszawa 1873
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 29, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Podział czasu u Słowian
Slovansky Przehled. (Przegląd słowiański). Rocznik I. / Ułaszyn H.
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. (Rocznik IV, Toruń 1897, 93; Rocznik V, Toruń 1898, 100).
Ruś chełmska od czasu rozbioru Polski / Bańkowski Emil
Panslawizm. Polska i traktat w San Stefano, artykuły wstępne "Czasu" podczas kongresu berlińskiego (Przedruk z Czasu)
Z dziejów rosyjskiej cenzury. (Odb. z Czasu) / Tretiak Józef
Książka o Litwie i Białorusi. Odb. z Czasu / S.