Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 10504 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Geschichte der polnischen Litteratur (Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen. Band I).

Brückner, A. - Leipzig 1901, 8°, VI, 1, 628. - Зам. Č. Č. H. VII 4, 503.
2

Illustrowane dzieje literatury polskiej. III. Odrodzenie. Okres Zygmuntowski. 173 ill 30 kart

Biegeleisen, H. - Wiedeń. 1901, 8°, 363.
3

Serce a heksametr czyli geneza metryki poetyckiej, w związku z estetycznem kształceniem się języków, szczególnie polskiego (pośw. poetom i przyrodnikom naszym).

Mleczko, S. - Warszawa. 1901, 8°, XXII, 1, 305, 1. - Рец, M. Massonius. T.l. №№ 37, 38 - 731-732, 749-750; W. Zagórski. Ks. I, 140-142; SL №№ 82-84; Por. Cz. Ks. № 4 - 3-4; Зам. Cz. W. № 86.
4

Особенности польскаго языка и стихосложенія

Янковскій, А. - Варшава. 1901, 12°, 32.
5

Stylistyka, teorja prozy i poezyi, wyd. 2-gie powiększone

Weychertówna, W. - Warszawa. 1901, 8°, 187, III
6

Teorya literatury (stylu, prozy i poezyi) do użytku szkolnego i nauki domowej

Grabowski, B. - Warszawa. 1900. - Зам. G. P. № 8.
7

Statystyka literatury, jej cele i zadania

Gargas, Z. - Cz. Pr. II, 1901, 337-345.
8

Metodyka historji literatury polskiej

Chmielowski, P. - Warszawa. 1900. - Рец. J. Grabowski. Pg. Pol. CXL, 510-514; W. Hahn. Kw. H. XV, 230-231; F. Łagowski. K. W. №17; Por. Cz. Ks. №4-1-3; At. CI, 394-397; Ks. 1,97- 98; Зам. G. W. № 22.
9

О najważniejszych postulatach historyi literatury polskiej, odczyt wygłoszony na I zebraniu miesięcznem Towarz. liter. im. A. Mickiewicza we Lwowie

Brückner, А. - Lwów. 1900. 8°, 15. - Зам. Cz. W. № 26; A. Wrzesień. G. P. № 211.
10

Czy «przyjść do siebie» jest rusycyzmem?

Żeromski, S. - Poradnik Językowy. Kraków 1901. I, 108-109.