Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 11026 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Coś o naszych słownikach

Brückner, A. - Por. Cz. Ks. № 19 ~ 5-7.
2

Polskie słownictwo chemiczne. Rzecz przedstawiona w imieniu chemików warszawskich pod obrady IX-go Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie przez B. Znatowicza

Grabowski, A. - Warszawa. 1900, 8°, 99. - Рец. A. A. K.: Ks. I, 93-94.
3

Głos członka Akademii J. Baudouina de Courtenay w sprawie słownictwa chemji

Baudouin de Courtenay, J. - Kraków. 8°, 27. - Зам. Pr. W. № 14-175.
4

Słownik języka polskiego, ułożony pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego. Zeszyt XI

- Warszawa. 1901, 641-800.
5

Słownik języka polskiego, ułożony pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego. Zesz. I-X

- Warszawa. 1898, 640. - Рец. A. Brückner. Pg. Pol. CXLII, 94-102; - Sł. №№ 268, 269; - G. P. № 320; - W. Nehring. Mat. Jęz. I, 155-161; - Зам. Cz. W. № 55.
6

Słownik gwar polskich. 2 tomy

Karłowicz, J. - Kraków, 1900-1901. - Рец. A. Brückner. Pg. Pol. CXLII, 94-102; - Sł. №№ 268, 269; - G. P. № 320.
7

Słownik gwar polskich. Tom II, F do K.

Karłowicz, J. - Kraków 1901. 8°, 552. - Рец. A. A. Kryński. Ks. I, 410.
8

Słownik gwar polskich. Tom I od A do E.

Karłowicz, J. - Kraków. 1900, 454. - Рец. W. Nehring. Mat. Jęz. I, 161-164 ; - A. A. K.: Ks. I, 94-95; - S. Dobrzycki. At. CII, 435-437; - Pg. Pow. LXIX, 296-302; - Зам. J. Leciejewski. Muz. XVII, 169.
9

Słownik czeskopolski kieszonkowy, zeszyt 1-16.

Hora, F. - Praga. 16°, 1-768. - Рец. L. R.: Cz. W. № 219.
10

Stulecie pomnikowego dzieła

A. S. - Wiek № 124.