Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 15587 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
31

Pokłosie (zbiór prac ogłoszonych w obcych językach w ciągu lat 1869-1871 o etnologii ludów słowiańskich

Callier Edmund - Tygodnik Wielkopolski, czasopismo naukowe, literackie i artystyczne 1873, s. 35
32

Rachuba czasu u Słowian. Rocznik petrokowski

Tworkowski Fr. - Warszawa 1873
33

Obrzędy religijne dawnych Słowian

B. M. Poh - Ogn. dom. 1875, s. 394, 401
34

O pierwotnej Słowiańszczyzne, pieśni, podania, legendy

Kirkor Adam - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1875, I. 16-24, 100-7, 167-74, 248-64, 353-61, 411-21
35

Zwyczaje doroczne ze stanowiska mitologii porównawczej

Grabowski Bronisław - Tygodnik powszechny. Warszawa 1878. s. 497, 513, 593, 707, 799, 818; 1879, s. 4, 119, 181, 229, 246, 277, 357, 404, 422
36

Trzęsienie ziemi w pojęciach ludów pierwotnych

Grabowski Bronisław - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1881, s. 310
37

Podania o związkach między najbliższym rodzeństwem. Część I. Syn i matka, (mit Edypowy u Słowian)

Grabowski Bronisław - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1892, (VI), 54-79, 279-99
38

Nowe lato, uroczystość starosłowiańska. (u Czechów i Łużyczan)

Klatecki Ignacy - Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu 1885, s. 5211-3, 5219-21, 5229-31, 5237-8, 5245-7, 5253-5, 5262-4
39

Die Blutrache bei den Slaven

Miklosicz - Wiedeń 1887 - Rec. Jan Karłowicz. Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1888, s. 388-98.
40

Starodawne sposoby przyrządzania chleba

Sumcow Mikołaj - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1890, s. 639-57