Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12703 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
51

Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowianie

Maciejowski Wacław Aleks. - Petersburg i Lipsk. 1839, 8°, II, s. 358+394 - Treść: I. Pierwotne dzieje chrześciańskiego kościoła u Słowian obojga obrządku, tudzież ułamki historyczne; II. Rys dziejów piśmiennictwa i oświaty słowiańskich ludów aż do w. XIV.
52

Uwagi o Słowianach

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1836, nr. 12- 14;
53

Słów kilka o kilku słowach (kilka rzutów o Słowianach)

Ź. - Tygodnik petersburski 1840, s. 104-5, 120-2
54

Rys historyczny oświecenia Słowian

Tyszyński Aleks. - Warszawa 1841, 8°, s. 142 - Odb. z Bibl. war.; Dubrowski Piotr: Uwagi nad tym artykułem. Biblioteka warszawska 1843. II. 243 - 92; Odpowiedź Tyszyńskiego na te uwagi. Biblioteka warszawska 1843. II. 565-79; Maciejowski W. Odpowiedź na przypisek T. Biblioteka warszawska 1841. II. 469-76.
55

Ladowid i Miliada, czyli początek Kijowa. Obraz Słowian V. wieku. (Przekład z Tableau Slave du Cinquième siêcle)

Rassumowski - Warszawa [1826] 8°, s. 99
56

Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat. (Przekł. z rusk.)

Szaraniewicz Izydor - Lwów 1870, 8°, s. 19
57

Narodowości słowiańskie, listy do W. Gagaryna S. J.

Branicki Ksawery Korczak - Paryż 1880, 8°, s. 282
58

Wiara Słowian z obrzędów, klechd, pieśni ludu, guseł, kronik i mowy słowiańskie wskrzeszona

Swierzbieński Romuald - Warszawa 1880, 4, s. 42 - Rec. Ateneum Warszawa. 1881. I. 370-5; J. Hanusz. Przegląd polski 1884-85. III, 600-1.
59

Wiara Słowian, ich byt domowy i społeczny przed i po podboju lechickim i warego-ruskim

Swierzbieński Romuald - Warszawa 1884, 8°, s. IV, 111 - Rec. J. Hanusz. Ateneum Warszawa. 1885. I. 564-7; A. H. Kirkor. Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1885. IV. 260-70.
60

Księgi rodu słowiańskiego

Stalmach Paweł - Cieszyn 1889, 8°, s. VII+247, z 6 obraz., kor. 360 - Treść: I. Ród słowiański, II. Bogowiedza pogańskich Słowian, III. Obyczaje, obrzędy, uroczystości, świątynie i kapłaństwo dawnych Słowian, IV. Urządzenie społeczne dawnych Słowian, V. Dzieje starożytne Słowian. - Rec. Jan Witort. Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1891, s. 257.