Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 15587 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
41

Przyczynki do podań o Mahomecie u Słowian

Franko Iwan - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1894, s. 70-96
42

Postrzyżyny u Słowian i Germanów

Potkański Karol - Rozp. wydz. hist. fil. 1895, (t. 32), 330-422;
43

Słowianka z czasów przedchrześcijańskich

Bolesławicz - Ziarno. Lw. 1896, nr. 3
44

Świadomość narodowa u ludu słowiańskiego

Ew-an (Jan Grzegorzewski) - Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1898, (VI), s. 1, 13, 21, 30, 38, 45
45

Przyczynek do historyi rozwoju śpichlerza słowiańskiego, streszczenie pracy K. Rhamma

- Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1901, s. 60-74
46

Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach

Polaczek Stan. - Lud. 1903, (IX), s. 280-7
47

Nowe prace o ludoznawstwie słowiańskim

Brückner Aleks. - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1904, s. 249-51
48

Wesennaja obrjadovaja pěsnja na Zapadě i u Slavjan. Rec. W. Klinger

Aniczkow E. - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1905, (XVI), s. 481-9
49

Słowianie, uroczystości i obrzędy

Teresa Jadwiga - Warszawa 1908, 16, s. 28. hal. 16
50

Słowiańskie powieści i podania ludowe z licznemi ilustracyami

- Poznań 1908, 8°, s. 127, kor. 1-20