Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00032a
AutorGrabowski Bronisław
Titel

Trzęsienie ziemi w pojęciach ludów pierwotnych

ErschienenBluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1881, s. 310
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/490
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 32, s. 1-2
URL (sekundär)www.wbc.poznan.pl (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Trzęsienie ziemi w Chor. Kł. 1880. II. 390.
Obyczaje pierwotnych Słowian / Szajnocha Karol
O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach / Rostafiński Józef
W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich / Baudouin de Courtenay J.
Ludność wieśniacza ziemi halickiej w w. XV. / Rundstein S.
Stosunki prawne w ziemi halickiej w w. XV. / Bostel F.
Poezya u ludów słowiańskich aż do XIV w.