Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00032a
AutorGrabowski Bronisław
Titel

Trzęsienie ziemi w pojęciach ludów pierwotnych

ErschienenBluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1881, s. 310
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/490
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 32, s. 1-2
URL (sekundär)www.wbc.poznan.pl (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Obyczaje pierwotnych Słowian / Szajnocha Karol
Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki z sąsiadami od pierwotnych aż do naszych czasów / Michna Wojciech
Porównanie pierwotnych zawiązków społecznych u Germanów i u Słowian
Wzajemny stosunek pierwotnych praw słowiańskich i germańskich / Maciejowski W.
О pierwotnych pisma św. przekładach na język słowiański / Nowicki O.
O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach / Rostafiński Józef
Trzęsienie ziemi w Chor. Kł. 1880. II. 390.