Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
101

O poezyi gminnej ludów słowiańskich

- Pam. nauk. 1837, s. 317-44
102

Pieśni gminne słowiańskie

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1840, s. 3
103

Przegląd bibliograficzny zbiorów słowiańskich pieśni ludu.

Szafarzyk P. J. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 269-76, 280-9
104

Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni

- Cieszyn. 1849, 12°, s. 63
105

Odgłosy poezyi słowiańskiej

- Moskwa 1862 - (Mieści prócz poezyi polskich pieśni ludowe czeskie, serbskie i inne).
106

List Brodzińskiego do redaktora Dziennika warsz. (O poezyi lud. słow.)

- Pisma 1872, I, 265-71
107

Charakterystyka filozofii słowiańskiej

- Rok. 1844, (X), s. 1
108

Wyjątek z pisma p. t. Filozofia sławiano-celtycka

Olechnowicz Franc. - Kraków 1869, 8°, s. 122. kop. 50
109

System nauki żywej czyli filozofii słowiańskiej 1859-1873 w Polsce

Jastrzębowski Wojciech - Warszawa 1873, folio w 8° złożone (tab)
110

Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej

Libelt Karol - Dzieła. Pozn. 1874-75 I