Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2015CZ079530
Titel

Jezična kultura. Program i naslijeđe Praške škole

HerausgeberEditor Vuković, Petar; Haller, Jiří; Ertl, Václav; Mathesius, Vilém; Havránek, Bohuslav; Jakobson, Roman; Mukařovský, Jan; Pauliny, Eugen; Dokulil, Miloš; Sgall, Petr; Ružička, Jozef; Daneš, František; Jedlička, Alois; Horecký, Ján; Starý, Zdeněk; Cvrček, Václav; Nekvapil, Jiří; Neustupný, Jiří V.
Ort/VerlagZagreb: Srednja Europa
Jahr2015
Seiten341 s.
Sprachehrv
ISSN978-953-7963-24-8
Klassifikation (CZ)Teorie spisovného jazyka a jeho kultury
Příspěvky teoretické a obecné
Ostatní nespisovné útvary jazyka
SLOVENŠTINA
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)The theory of standard language and its culture
Theoretical and general contributions
The other non-standard forms of language
SLOVAK
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörterčeština; Pražský lingvistický kroužek; kultura jazyková; spisovnost; čeština obecná; správnost jazyková; purismus; sociolingvistika; nářečí; kodifikace; koncept minimální intervence; slovenština; regulace jazykové
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Prager sprachwissenschaftlicher Kreis; Sprachkultur; Schriftlichkeit; Gemeintschechisch; Sprachrichtigkeit; Soziolinguistik; Mundart; Kodifizierung; Slowakisch
ReviewOndrejovič, Slavomír Jazykovedný časopis 2016, 67, č. 1, s. 87-90
AnmerkungPřeklad článků o jazykové kultuře čes. autorů z období 1927-2009; autoři: J. Haller, V. Ertl, V. Mathesius, B. Havránek, R. Jakobson, J. Mukařovský, E. Pauliny, M. Dokulil, P. Sgall, J. Ružička, F. Daneš, A. Jedlička, J. Horecký, Z. Starý, V. Cvrček, J. Nekvapil, J. V. Neustupný
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/79530
PURLCitation link