Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kodifikace lieferte 473 Treffer
1

K referátu M. Grepla

Uličný, Oldřich, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 83-84
2

Naruszanie kodyfikacji w polszczyznie ogólnej

Lubaś, Władysław, in: Slovanské studie, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 51-61
3

Současný stav a vývojové perspektivy kodifikace spisovné češtiny

Kraus, Jiří; Kuchař, Jaroslav; Stich, Alexandr; Štícha, František, in: Slovo a slovesnost, 42, č. 3, 1981, s. 228-238
4

O způsobech kodifikace

Garvin, Paul L., in: Studia Bohemica 6 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky, Olomouc, UP ; 1993, s. 67-70.
5

Styles of codification

Garvin, Paul L., in: SFFBU - BSE, 20, č. K 15, 1993, s. 17-21
6

Postawy i kryteria wartościowania w procesie kodyfikacji języka

Daneš, František, in: Przegląd Humanistyczny (Warszawa), 25, č. 10-12, 1981, s. 117-128
7

Slovenská kodifikačná koncepcia medzi tradíciou a modernitou

Mikušiak, Marek, in: Slované mezi tradicí a modernitou, Červený Kostelec, Praha, Mervart, FF UK 2014, s. 27-34.
8

Vlast i kodifikacija

Red. Ivanova, Diana Plovdiv 2011
9

K demokratickým aspektům kodifikace českého jazyka a jeho výuky

Uličný, Oldřich, in: Evropské hodnoty demokracie a výchovy, Praha, Česká křesťanská akademie - EVA ; 1994, 81 s.
10

Partikule a jejich kodifikace

Kasal, Jindřich, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 127-131.