Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Ostatní nespisovné útvary jazyka lieferte 335 Treffer
1

Nespisovné prvky v mluvě střední generace jižních Čech

Janečková, Marie, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 13-17
2

Slovotvorná správnost a spisovnost z hlediska školy

Hauser, Přemysl, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 231-233.
3

Jazyk města, v němž žijeme. 1

Krčmová, Marie, in: Universitas, č. 1, 1995, s. 66-68
4

K referátům prof. Chloupka, doc. Rusínové, prof. Sticha a dr. Kloferové

Uličný, Oldřich, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 106-107
5

Co nového v pohraničí?

Kloferová, Stanislava, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 256-258
6

Nu što, što, ja bol včera večerom pod muchoj

Růžička, Josef, in: Chebsko, 1995, 12.1.1995
7

Kletby a prokletí

Verecký, Ladislav, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1998, 31.12.1998
8

Jazyková situace v Brně

Chloupek, Jan, in: Z kralické tvrze, 21, 1996-97, s. 44-46
9

Mluva mládeže prý dnes není horší ani lepší. Je pouze proměnlivá jako vždycky

in: Českobudějovické listy, 1999, 1.9.1999
10

Jak je to s obecností obecné češtiny?

Rusínová, Zdenka, in: Čeština - univerzália a specifika 2 [Č-USp 2] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-19. 11. 1999, Brno, MU ; 2000, s. 79-83.